Vragen?

info@doortess.nl 

"DOOR TESS" voeding & lifestyle

KvK 73454478

BGN_Logo_RGB.jpg

Privacybeleid 

Door Tess, Gewichtsconsulente, gevestigd aan Stokeind 11 5066XA Moergestel, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergeven in deze privacyverklaring. 

 

Contactgegevens
Stokeind 11a
5066 XA Moergestel

https://www.doortess.nl

Tess Doorakkers, is de Functionaris Gegevensbescherming van Door Tess, Gewichtsconsulente. Zij is te bereiken via info@doortess.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Door Tess, Gewichtsconsulente verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Tess Doorakkers, Gewichtsconsulente verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gezondheid, zoals lengte, gewicht, bloeddruk, gebruik van medicatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Door Tess, Gewichtsconsulente verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling

 • Verzenden van email m.b.t. recepten en overige info

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Door Tess, Gewichtsconsulente verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Door Tess, Gewichtsconsulente bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie persoonsgegevens  > Bewaartermijn > Reden
Personalia, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden bewaard gedurende het adviestraject, om goederen en diensten bij je af te leveren, om de nieuwsbrief en/of reclamefolder te versturen, om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, om je betaling af te kunnen handelen en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

 

Personalia, adresgegevens en e-mailadres worden bewaard gedurende de wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst.

Geboortedatum, geslacht en gegevens over je gezondheid worden bewaard gedurende het adviestraject om goederen en diensten bij je af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Door Tess, Gewichtsconsulente neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Inge Verbaan, Gewichtsconsulente en Orthomoleculair Voedingscoach) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden
Door Tess, Gewichtsconsulente verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Door Tess, Gewichtsconsulente gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door “Door Tess”, Gewichtsconsulente en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@gewichtsconsulenteuitgeest.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Door Tess, Gewichtsconsulente wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Door Tess, Gewichtsconsulente neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@doortess.nl

Wijziging
Door Tess, Gewichtsconsulente heeft het recht de privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig de privacyverklaring. 

"DOOR TESS" 
Eigenaresse: Tess Doorakkers
Adres: Stokeind 11, 5066XA Moergestel
E-mail: info@doortess.nl
Telefoonnummer: +31648600829
Rekeningnummer:  NL37KNAB0258283661
Kvk-nummer: 73454478
Btw-nummer: NL002353264B65
BGN-lidmaatschapsnr.: 5194